جهش های استاندارد GI در مقابل ویرایش های LLM در نمونه گیری تصادفی و جستجوی محلی

خیلی طولانی نخوانده

نتایج آزمایش‌های مقایسه جهش‌های استاندارد بهبود ژنتیکی با ویرایش‌های مدل زبان بزرگ (LLM) را در هر دو سناریوهای نمونه‌گیری تصادفی و جستجوی محلی کشف کنید. بینش هایی در مورد تفاوت های عملکرد و مفاهیم برای تکامل نرم افزار به دست آورید. TLDR: این بخش نتایج آزمایش‌های مقایسه جهش‌های استاندارد بهبود ژنتیکی را با ویرایش‌های مدل زبان بزرگ (LLM) در هر دو زمینه نمونه‌برداری تصادفی و جستجوی محلی ارائه می‌کند. یافته‌های مربوط به اعتبارسنجی وصله، نرخ‌های کامپایل، گذراندن آزمون واحد، تنوع و بهبود زمان اجرا را بررسی کنید، و تأثیر LLM را در تکامل نرم‌افزار روشن کنید.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور