جهش‌های قطع‌نامه‌های غیرتبدیلی: پیوست B. فهرست نشانه‌گذاری

:::اطلاعات
نویسندگان:

(1) وحی حرا;

(2) یوکی هیرانو.

:::

  • چکیده و مقدمه
  • مبادلات و جهش های ماژول های اصلاح کننده
  • نمایش شبه متقارن و ضریب GIT
  • نتایج اصلی
  • برنامه های کاربردی برای تقاطع های Calabi-Yau کامل
  • ضمیمه A. فاکتورسازی های ماتریسی
  • ضمیمه B. فهرست نشانه گذاری
  • منابع

ضمیمه B. فهرست نشانه گذاری

\

\

\

\

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC0 1.0 DEED موجود است.

:::

\

Source link