جنبه های تنظیم رمزنگاری در آسیای جنوب شرقی

تصویر
عکس پروفایل نیمروز هکر ویکتور کوچتوف

ویکتور کوچتوف

مدیر عامل شرکت Kyrrex. دانش در بازارهای سنتی با تجربه کریپتو همراه است.

مهمترین بخش اعتماد سرمایه گذاران به دارایی های رمزنگاری، مقررات قانونی آنها است. اکنون، ما چندین نوع کشور را بر اساس قوانین رمزنگاری داریم. اولین ها فقط السالوادور را شامل می شود که بیت کوین در آن یک ارز قانونی است. مورد دوم کشورهایی را متحد می کند که در آنها مبنای قانونی برای خرید / فروش / تجارت حاشیه ای / صدور توکن های جدید و غیره وجود دارد. آخرین ها مانند چین هستند، جایی که فعالیت های رمزنگاری به شدت ممنوع است. بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی بر ایجاد زمینه قانونی برای کار شرکت های رمزنگاری و مدیریت صدور دارایی های رمزنگاری متمرکز هستند. مقامات مقررات به دنبال کسر مالیات از …