“جایزه فناوری اینترنت کامل موجود نیست …” یکی بساز!

Noonies سبزترین و بیشترین جوایز فناوری دموکراسی در اینترنت است. آخرین مهلت ارسال عنوان ها 26 اکتبر 2021 است! آماده شوید تا افراد آنلاین شگفت انگیزی را نامزد کنید و رای خود را به صندوق بیندازید! تصمیم بگیرید چه جایزه نونی به نظر شما باید وجود داشته باشد و به ما اطلاع دهید !! از هشتگ رسمی Noonies استفاده کنید: #Noonies2021

تصویر
عکس پروفایل Noonies 2021 Hacker Noon

نونی 2021

حساب رسمی همه چیز Noonies 2021. #Noonies2021 #DemocraTECH

عکس پروفایل Noonies 2021 Hacker Noon

برچسب ها

به هکر نون بپیوندید