تکامل معماری برای پرس و جوهای تعاملی

Alluxio یک پلتفرم هماهنگ‌سازی داده است که چارچوب‌های محاسباتی و سیستم‌های ذخیره‌سازی زیرین را پل می‌کند. این امکان پرس‌وجوهای سریع را در چندین سیستم ذخیره‌سازی روی پرم، در محیط‌های ابر عمومی، ابر ترکیبی و محیط‌های چند ابری فراهم می‌کند. فیسبوک، TikTok، Electronic Arts، Walmart، Tencent، Comcast و موارد دیگر از این پلتفرم برای ارتقای پلتفرم Presto فعلی خود استفاده کرده اند. فیسبوک و TikTok با AlluxIO که در پشته Presto خود ادغام شده است، مزایای قابل توجهی به دست آورده اند. این معماری نه تنها به تجزیه و تحلیل، بلکه برای تمام مراحل خط لوله داده، فراگیر، تجزیه و تحلیل و مدل سازی نیز سود می برد.