تکامل تجربه کاربر (UX) در امنیت سایبری: گذشته، حال و آینده

با توجه به تغییرات سریع فناوری در چند دهه اخیر، تقریباً برای هر کاری که امروزه انجام می دهیم به فناوری وابسته شده ایم. به نظر من، این روند فقط به رشد خود ادامه خواهد داد. با این حال، زندگی در یک دنیای دیجیتالی متصل به معنای افزایش جرایم سایبری نیز هست. امروزه دستگاه‌ها و داده‌های ما در برابر جرایم سایبری بسیار آسیب‌پذیرتر از دهه گذشته هستند.

صرف نظر از اینکه این یک فرد، یک کسب و کار کوچک یا یک سازمان بزرگ باشد، همه افراد به طور روزانه مستعد نوعی تهدید امنیتی هستند. اما مانند هر مشکلی، راه حلی وجود دارد. راه حل های امنیت سایبری برای همه نیازهای امنیتی ما نیز وجود دارد. محصولات امنیت سایبری مانند نرم‌افزار آنتی ویروس، اطلاعات امنیتی و مدیریت رویداد (SIEM)، فایروال‌ها و شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN)، محصولات امنیتی هستند که می‌توانند به هر فرد یا سازمانی کمک کنند تا در برابر جرایم سایبری باقی بماند.

با این حال، کافی نیست که این محصولات فقط دارای قابلیت های پیشرفته امنیت سایبری باشند. UX (تجربه کاربر) و قابلیت استفاده کلی آنها نقش مهمی در نحوه استفاده کاربران از این ابزارها برای به حداکثر رساندن پتانسیل کامل خود دارد.

در این مقاله، چگونگی تکامل UX در امنیت سایبری را بررسی خواهیم کرد، چند عامل کلیدی فعلی را که به رشد آن در…

Source link