توسعه انعطاف‌پذیری سایبری: چگونه مانند یک بازپرس پزشکی قانونی فکر کنیم

تصویر
عکس پروفایل نون چان هکر

ذن چان

علاقه مند به Infosec & Biohacking. معمار امنیت در حرفه. عاشق خواندن و دویدن است.

ملاحظات مهم به غیر از پذیرش صفر اعتماد

همه ما همچنان وابستگی کامل به فناوری اطلاعات مستقر در سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی حیاتی در بخش‌های دولتی و خصوصی داریم. با این حال، از شبکه برق گرفته تا سیستم های رای گیری تا “اینترنت اشیا” گسترده. در نتیجه، هر شرکت و سازمانی در برابر حملات سایبری پیچیده بازیگران متخاصم تحت حمایت دولت ملت، گروه های جنایتکار و تروریستی و افراد سرکش به شدت آسیب پذیر است.

دشمنان پیشرفته مختلف در مجموع به نام تهدید مداوم پیشرفته (APT)به خطر انداختن انتقادی…