توانمندسازی AWS DevOps با پایتون و یادگیری ماشین

خیلی طولانی نخوانده

برای کسانی که در زمینه DevOps و محاسبات ابری درگیر هستند، جایی که تکنیک‌های جدید به طور مداوم برای اطمینان از تحویل مداوم و بهینه‌سازی خدمات در حال توسعه هستند، هدف اصلی پیگیری مقیاس‌پذیری یکپارچه و تنظیم عملکرد مؤثر است. با اذعان به این مشکل، در این مقاله، هدف من این است که مفاهیم اصلی استراتژی‌های مهندسی نرم‌افزار مدرن را عمیقا بررسی کنم و روشی عملی برای پیشی گرفتن از موانع معمولی که ممکن است مهندسان نرم‌افزار، مهندسان قابلیت اطمینان سایت و متخصصان DevOps با آن مواجه شوند، ارائه کنم.