“تمرکززدایی به معنای آزادی”: مصاحبه با آلفردو د کاندیا

تصویر
عکس پروفایل Alfredo de Candia Hacker Noon

آلفردو د کاندیا

نویسنده “Mastering EOS” و “Mastering DeFi” متخصص بلاک چین، توسعه دهنده اندروید

برچسب ها