تفاوت در نتایج جستجوی برتر بین گوگل و موتورهای جستجوی جایگزین

خیلی طولانی نخوانده

این مطالعه نتایج جستجوی برتر بین گوگل و موتورهای جستجوی جایگزین را مقایسه می‌کند و هم‌پوشانی کوچکی با گوگل و هم‌پوشانی‌های بالاتر بین گزینه‌های جایگزین را نشان می‌دهد. اخبار و ویکی‌پدیا با تنوع در اولویت‌های منبع و سوگیری در مناطق مختلف، بر نتایج غالب هستند. محدودیت ها شامل سوگیری انتخاب پرس و جو و طبقه بندی منبع گسترده است.