تفاوت بین سخنرانان حریم خصوصی و محافظان حریم خصوصی

من مفهوم ذخیره و پردازش داده ها را که عمدتاً متمرکز بر حریم خصوصی کاربران است ، در کتاب خود با عنوان “داده ها مانند صفحه هوموس” معرفی می کنند. من می دانم که بسیاری از شما آن را خوانده اید – شاید حتی قبل از تغییرات آینده در تنظیمات حریم خصوصی اپل که می تواند انتساب کاربران را بدون رضایت مسدود کند ، به آن فکر می کنید.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور