تضمین انعطاف‌پذیری سایبری: ضرورت خودکارسازی فرآیند کشف APT

راه حل های خودکار هوش مصنوعی بیش از یک دهه است که در فضای امنیت سایبری وجود داشته است. با این حال، استفاده از آنها به مناطق بسیار سطحی محدود شده است – زمان آن رسیده است که تغییر کند. با پیشرفت های اخیر در هوش مصنوعی مولد، این فناوری ثابت کرده است که سقف بالاتری برای کاربرد دارد، از جمله فرآیندهای زمان بر و در عین حال حیاتی مانند کشف سایبری.

\ در واقع، سازمان‌هایی که مکانیزم‌های دفاع سایبری را خودکار می‌کنند تا سال 2026 شاهد کاهش 66 درصدی نقض‌های امنیتی خواهند بود. بنابراین، بدیهی است که اتوماسیون برای بسیاری از فرآیندهای امنیت سایبری عادی خواهد شد. این امر به ویژه با توجه به حملات هدفمندتر و تهاجمی تر، مانند تهدیدات پایدار پیشرفته (APT) که در سال گذشته راه اندازی شده اند، بسیار مهم است.

\ APTها امنیت سایبری را بسیار تیره‌تر می‌کنند. اگر یک شرکت حمله ای از این نوع را تجربه کند، به همان اندازه که رفته است. پیچیدگی این تهدیدها می‌تواند در قوی‌ترین سیستم‌ها نفوذ کند، زمانی که نادیده گرفته شود. یکی از نمونه‌های بسیار در سال گذشته، عوامل مخربی است که USBهای بسیار امن را هدف قرار دادند و از طریق APT به داده‌های دولتی با آلوده کردن و تسلط بر هر دستگاهی که آنها را به آن متصل می‌کردند، دسترسی پیدا کردند.

\ اینجا جایی است که اتوماسیون پیشرفته‌تر برای دور نگه داشتن APTها وارد می‌شود. بیایید ببینیم که چگونه اتخاذ این شیوه های جدید می تواند بسیار …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور