تسلط بر قابلیت مشاهده اشیا در جاوا

خیلی طولانی نخوانده

در یک محیط تک رشته‌ای، هر نوشته‌ای که روی یک شیء ایجاد می‌شود، فوراً اعمال می‌شود و اطمینان حاصل می‌کند که خواندن‌های بعدی وضعیت به‌روز متغیر را منعکس می‌کند. با این حال، این تضمین‌ها به یک سیستم چند رشته‌ای تعمیم نمی‌یابند. هنگامی که رشته اصلی روی اشیاء مشترک می نویسد، این به روز رسانی ها ممکن است بلافاصله برای رشته خواننده قابل مشاهده نباشند. رشته‌های دیگر ممکن است وضعیت به‌روزرسانی شده را برای برخی متغیرها ببینند در حالی که یک مقدار کاملاً منسوخ برای سایر متغیرها کاملاً منسوخ است. در این مقاله، ما دقیقاً این عجیب و غریب بودن را با قابلیت رویت شی بررسی می کنیم.