تحول دیجیتال چگونه بر فرهنگ شرکت شما تأثیر می گذارد

تصویر
عکس پروفایل Sadie Williamson Hacker Noon

@سدی ویلیامسونسدی ویلیامسون

در حال توسعه راه حل های بلاکچین از قبل که هوا خنک باشد و من در اوکلند ، نیوزیلند هستم

کلید رقابت پذیری تجارت شما در بازار متقاضی و در حال تغییر مداوم ، دیجیتال سازی شرکت ها است. این نحوه عملکرد کسب و کار شما را تغییر می دهد و ارزش بیشتری به مشتریان شما می رساند.

اجرای موفقیت آمیز تحول دیجیتال در شرکت تا حد زیادی به تمایل فرهنگ شرکت برای تغییر بستگی دارد. این یک چالش بزرگ است زیرا دیجیتالی شدن به معنای تغییر عادت ها ، ارزش ها ، تجربیات و اعتقاداتی است که روح کل نیروی کار شما را تعریف می کند.

فرهنگ شرکتی بیانگر نحوه عملکرد ، تفکر و احساس کارکنان است. این محیط روانشناختی و اجتماعی سازمان شما و نماد شخصیت منحصر به فرد شرکت شما است. اگر فرهنگ سازمانی قوی داشته باشید ، کاندیداهای بیشتری جذب می کنید. همچنین انگیزه ای است که کارکنان را به سمت عملکرد خوب سوق می دهد.

اما تحول دیجیتال اجتناب ناپذیر است ، زیرا نیروی محرکه برای بقا در صحنه تجارت بسیار رقابتی است. و سازمانهای بیشتری در حال سرمایه گذاری در خدمات و فناوری ها هستند تا تحول دیجیتالی را امکان پذیر سازند.

طبق پیش بینی IDC ، هزینه جهانی برای تحول دیجیتال در سال 2022 حدود 2.1 تریلیون دلار خواهد بود و …