تجزیه و تحلیل مبتنی بر فناوری برای تصمیمات سرمایه گذاری پیشرفته

خیلی طولانی نخوانده

سرمایه گذاری یک زمینه پیچیده است. هر چیزی که بر پول مردم تأثیر می گذارد به دقت بالایی نیاز دارد، اما پیش بینی آینده یک بازار با عوامل تأثیرگذار بسیار آسان است. این طوفان کامل پیچیدگی ها آن را برای اختلال در فناوری آماده می کند. تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه به اطلاعات نیاز دارد – امروزه این به معنای داده‌های دیجیتال است. در نتیجه، فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و اتوماسیون که پتانسیل کامل داده‌ها را باز می‌کنند، می‌توانند بازی را در فضای سرمایه‌گذاری تغییر دهند. در اینجا نگاهی دقیق‌تر به برخی از امواج فناوری در این زمینه داریم.