تبلیغات چند قالبی جدید برای کمپین های دسترسی به ویدیو

تبلیغات چند قالبی جدید Google Ads به تبلیغ‌کنندگان دسترسی گسترده‌تری را در YouTube با تبلیغات درون جریانی، درون‌فید و Shorts ارائه می‌دهد.

  • Google Ads تبلیغات in-feed و Shorts را در گزینه های تبلیغات چند قالبی معرفی می کند.
  • VRC از تبلیغات bumper و تبلیغات در جریان، غیرقابل رد شدن در جریان، در فید و تبلیغات Shorts برای دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده می کند.
  • استفاده از سه قالب تبلیغاتی، قرار گرفتن در معرض نام تجاری را با کاهش CPM به حداکثر می‌رساند.
سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور