بینش های داووس 2024: درس های ضروری برای کارآفرینان هوش مصنوعی در اروپا

خیلی طولانی نخوانده

در داووس 2024، هوش مصنوعی بر بحث‌ها مسلط بود و بر پذیرش مسئولانه، نظارت بر مقررات، ترویج طراحی انسان محور و تقویت همکاری در توسعه هوش مصنوعی تأکید داشت. بنیان‌گذاران استارت‌آپ اروپایی به بینش‌های مهمی دست یافتند و از آنها خواستند با چارچوب‌های اخلاقی هماهنگ شوند، تأثیرات اجتماعی را در اولویت قرار دهند و شفافیت را برای موفقیت بلندمدت در چشم‌انداز در حال تکامل هوش مصنوعی در نظر بگیرند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور