بینش مصرف کننده: سلاح مخفی

تصویر
خبرنامه عکس پروفایل ظهر هکر

خبرنامه ها

حساب رسمی برای همه خبرنامه های HackerNoon. www.hackernoon.com/u/newsletters

بینش مشتری رواج پیدا کرده است و شرکت های کوچک تا بزرگ از رویکرد مشتری محور برای تکمیل استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.

ممکن است به نظر برسد که اکثر شرکت ها به هنر بینش مشتری متصل هستند. با این حال، اکثر مشاغل کوچک (مخصوصاً کوچک) به واضح ترین منبع بینش مشتری – وب سایت یک شرکت – توجه نمی کنند.

شما می گویید انقلابی نیست. اما ما می توانیم شرط ببندیم که شما برخی از بخش های وب سایت خود را نادیده گرفته اید …