به عنوان یک استارتاپ بدون بازار چه کاری باید انجام داد

خیلی طولانی نخوانده

بلاک چین یک فناوری جدید است، اما هنوز بازاری برای آن وجود ندارد. ارزش بازار جهانی کریپتو تقریباً بود [$1.69 trillion in January 2024] با این حال، بازار خدمات و محصولات بلاک چین درست بود [$11.4 billion in 2022] اگر استارتاپ شما قصد دارد 0.01 درصد از یک بازار 206 میلیارد دلاری را تصاحب کند، هدف آن 20.6 میلیون دلار است. حتی 0.1 درصد از یک بازار 11 میلیارد دلاری 11 میلیون دلار است.