به سوی ترکیب‌پذیری اتمی جهانی: مدل رسمی – جمع‌بندی با استخر مشترک غیرمتمرکز (DCP)

این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) دیپانکار سرکار، کریپتون پژوهی و [email protected]

2 مدل رسمی – جمع آوری با استخر مشترک غیرمتمرکز (DCP)

پرداختن به ماهیت چند وجهی اکوسیستم های بلاک چین، به ویژه آنهایی که چندین مجموعه را در بر می گیرند، نیازمند یک رویکرد ساختاریافته و دقیق برای حفظ یکپارچگی و قابلیت اطمینان معاملات است. برای این منظور، مدل رسمی ما به دنبال تشریح و تشریح روش‌پذیری ترکیب‌پذیری اتمی در مجموعه‌های متعدد اتریوم است.

مدل ما تلفیقی از نظریه‌های کلاسیک سیستم توزیع‌شده و شیوه‌های رمزنگاری نوآورانه است. ما تشخیص می‌دهیم که صرف تطبیق نظریه‌های سیستم سنتی با محیط بلاک چین کافی نیست، و نیاز به مدلی متناسب با ویژگی‌های دفتر کل غیرمتمرکز، به‌ویژه در اکوسیستم اتریوم دارد.[9].

بخش‌های بعدی به پیچیدگی‌های مدل رسمی ما می‌پردازد و با تعاریف اساسی شروع می‌شود. سپس پویایی‌های عملیاتی را بررسی می‌کنیم، گردش‌های کاری تراکنش‌ها، قطعنامه‌های وابستگی و تفاوت‌های همزمانی را بررسی می‌کنیم. روش‌های رمزنگاری، به‌ویژه اثبات‌های دانش صفر، برجسته خواهند شد و بر نقش محوری آن‌ها در اعتبارسنجی تراکنش‌های کارآمد و محرمانه تأکید می‌شود.

با این…

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور