بهترین روش های امنیتی برای رسانه ها و دستگاه های قابل جابجایی

رسانه‌های قابل جابجایی برای دسترسی به داده‌های شخصی یا تجاری در حال حرکت به کاربران راحتی می‌دهد. درایوهای فلش USB یکی از محبوب‌ترین دستگاه‌های رسانه‌ای جداشدنی هستند که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند و با افزایش استفاده، خطرات مرتبط با آن نیز افزایش می‌یابد. استفاده از این دستگاه ها خطر از دست رفتن داده ها، قرار گرفتن در معرض داده ها و افزایش احتمال حملات مبتنی بر شبکه را افزایش می دهد. بهترین محافظت در برابر هرگونه حمله به رسانه های قابل جابجایی این است که فقط رسانه های قابل حمل قابل اعتماد را در رایانه خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که همه رسانه ها و دستگاه های قابل جابجایی رمزگذاری شده اند – FileVault را می توان برای MacOS و Bitlocker استفاده کرد.

تصویر
عکس پروفایل ظهر هکر جسیکا ترونگ

جسیکا تروونگ

به امنیت علاقه مندید؟ برای محتوای امنیت سایبری همراه باشید

رسانه‌های قابل جابجایی برای دسترسی به داده‌های شخصی یا تجاری در حال حرکت، راحتی را به کاربران می‌دهد. درایوهای فلش USB یکی از محبوب‌ترین دستگاه‌های رسانه‌ای جداشدنی هستند که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند و با افزایش استفاده، خطرات مرتبط با آن نیز افزایش می‌یابد. هکرها تمایل دارند دستگاه های محبوب را دنبال کنند و راه های احتمالی نصب بدافزار را جستجو کنند. استفاده از این دستگاه ها خطر از دست رفتن داده ها، قرار گرفتن در معرض داده ها را افزایش می دهد و احتمال حملات مبتنی بر شبکه را افزایش می دهد. در این مقاله، من به جزئیات در مورد رسانه های قابل جابجایی و بهترین شیوه های امنیتی برای محافظت از رسانه ها و دستگاه های قابل جابجایی شما می پردازم.

فهرست مطالب:

  1. چی…