بهبود تشخیص سوء استفاده Crypto API: بینش از رویکردهای قبلی تجزیه و تحلیل استاتیک

خیلی طولانی نخوانده

مطالعات قبلی سوء استفاده از کریپتو را در زبان‌ها و پلتفرم‌های مختلف از جمله جاوا، اندروید و C/C++ تجزیه و تحلیل کرده‌اند. رویکردهای تحلیل ایستا مانند CryptoLint، CogniCryptSAST، Cryptoguard و CryptoREX به بهبود تشخیص سوء استفاده از کریپتو کمک کرده‌اند. مطالعات کاربر تأثیر قابلیت استفاده API را بر امنیت در وظایف رمزنگاری برجسته می کند و بینش ارزشمندی را برای توسعه دهندگان ارائه می دهد.