بریتانیا گذرواژه‌های «12345» را در تعمیرات اساسی امنیت دستگاه‌های هوشمند ممنوع می‌کند

خیلی طولانی نخوانده

به آخرین باری که یک دستگاه هوشمند جدید راه اندازی کردید فکر کنید. احتمالاً با یک رمز عبور پیش‌فرض عرضه شده است که سازندگان قصد دارند افراد یک بار قبل از تنظیم جزئیات ورود خود از آن استفاده کنند. اما آیا شما این قدم را برداشتید؟ بسیاری از مصرف کنندگان این کار را نمی کنند، به همین دلیل است که دولت بریتانیا به عنوان بخشی از پیشرفت های بزرگتر در امنیت هوشمند، آن رمزهای عبور را سرکوب کرده است. آنها شامل چه چیزی هستند؟