برو: راهنمای کامل پروفایل کردن کد شما

Go یک زبان برنامه نویسی است که اغلب برای برنامه هایی که عملکرد در آنها مهم است استفاده می شود. بهینه سازی کد شما بر اساس مفروضات البته بهترین روش نیست. شما باید در مورد عملکرد کد و گلوگاه های خود بینش داشته باشید تا بتوانید آن را به طور کارآمد بهینه کنید.

داستان کامل را بخوانید