برنامه 12 عاملی: اصولی که هر توسعه دهنده ابری باید بداند

خیلی طولانی نخوانده

12 برنامه فاکتور: چیست: مجموعه ای از بهترین روش ها برای ساخت برنامه های کاربردی ابری. مزایا: قابل حمل: در هر مکانی اجرا می شود (ابر، در محل). مقیاس پذیر: به راحتی با نیازهای شما رشد می کند. قابل نگهداری: درک، تعمیر و به روز رسانی آسان تر. برنامه نویس پسند: استقرار سریع تر و توسعه دهندگان شاد. انعطاف پذیر: ساخته شده برای کنترل تغییرات و شکست. چگونه کار می کند: برنامه ها را به عنوان مجموعه ای از خدمات مستقل در نظر می گیرد. از قوانین واضح برای پیکربندی، وابستگی ها و غیره استفاده می کند. استقرار و مقیاس بندی را خودکار می کند. از کوچک شروع کنید، پاداش های بزرگ بگیرید!

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور