برنامه تلفن همراه خود را ایجاد کنید: یک راهنمای گام به گام

پیروی از یک راهنمای گام به گام مانند این راهنما به هر کسی امکان می دهد این روزها یک برنامه تلفن همراه ایجاد کند. آیا می دانید ایده اوبر اپ در سال 2008 در یک شب زمستانی هنگامی که تراویس کالانیک و کمپ گرت نتوانستند کابین تهیه کنند ، ایجاد شد؟ آنها برای یک کنفرانس فناوری سالانه دیر به دست می آمدند و در حالی که به خانه می رفتند ، کارآفرینان راه های جداگانه خود را دنبال کردند. با این حال ، کمپ می خواست این ایده را پیش ببرد و در نهایت نام دامنه UberCab.com را خریداری کرد.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور