برنامه اقدام باج افزار استرالیا | هکر ظهر

تصویر
اخبار فناوری استرالیا عکس پروفایل ظهر هکر

اخبار فناوری استرالیا

نویسنده اطلاعات اخبار فناوری استرالیا. من بیش از 25 سال در صنعت فناوری کار کرده ام.

در حالی که استرالیا به مبارزه با تهدید باج افزار ادامه می دهد، دولت استرالیا یک برنامه اقدام باج افزار را صادر کرده است. این طرح تقویت قوانین موجود و اعمال تحریم های شدیدتر برای مجرمان سایبری را پیشنهاد می کند. در حالی که این طرح نسبت به طرح قبلی استرالیا بهبود یافته است، اما هنوز دارای کاستی هایی است و باید بازنگری شود. اگرچه از حمایت گسترده‌ای از سوی صنعت و دانشگاه برخوردار است، اما می‌تواند با اطلاعات دقیق‌تر انجام شود. دولت فهرست بلندبالایی از اصلاحات را برای مقابله با تهدید فزاینده در سر دارد…