بررسی خطرات امنیت داده ها در عصر هوش مصنوعی

خیلی طولانی نخوانده

استفاده از هوش مصنوعی مزایای بسیار زیادی را به همراه دارد، اما خطرات امنیتی قابل توجهی را نیز به همراه دارد. دشمنان می توانند از آسیب پذیری های هوش مصنوعی برای سود مالی، دستکاری یا مزیت رقابتی سوء استفاده کنند. با شناسایی خطرات، محافظت از داده‌ها، اعتبارسنجی مدل‌ها و اجرای طرح‌های واکنش قوی به حادثه، هوش مصنوعی را ایمن کنید.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور