برخی از حقه های کارفرمایان برای پرداخت حقوق IT پایین تر

این یک راز نیست که در بسیاری از شرکت ها ، هزینه های حقوق کارمندان بخش های فناوری اطلاعات بخش قابل توجهی از بودجه را تشکیل می دهد. و رقابت زیاد در بازار کار ، سطح دستمزد متخصصان فناوری اطلاعات را بیشتر تحت فشار قرار می دهد. هزینه های زیاد منجر به این واقعیت می شود که کارفرما همیشه به دنبال گزینه هایی برای کاهش هزینه های خود است. مشخص شد ، خود شرکت ها در تلاش برای کاهش هرچه بیشتر هزینه ها ، به روش های مختلفی برای کاهش هزینه کارهای انجام شده روی می آورند. مکانیسم های مشابه نه تنها در IT بلکه در مناطق مختلف کارفرما نیز استفاده می شود. اما بیایید در مورد همه چیز به ترتیب صحبت کنیم.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور