برخورد مغناطیس‌کره‌ها در DQ تاو باینری جوان با خروج از مرکز: قدردانی و مراجع

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) کنستانتین وی. گتمن، گروه نجوم و اخترفیزیک، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا.

(2) اگنس کوسپال، رصدخانه کونکولی، مرکز تحقیقات نجوم و علوم زمین، شبکه تحقیقاتی E¨otv¨s Lor'and (ELKH)، مرکز تعالی MTA، موسسه نجوم ماکس پلانک، و ELTE E¨otv¨os Lor و دانشگاه، موسسه فیزیک؛

(3) نیکول آرولانانتهام، موسسه علمی تلسکوپ فضایی.

(4) Dmitry A. Semenov، رصدخانه Konkoly، مرکز تحقیقات نجوم و علوم زمین.

(5) Grigorii V. Smirnov-Pinchukov، رصدخانه Konkoly، مرکز تحقیقات ستاره شناسی و علوم زمین.

(6) Sierk E. van Terwisga، رصدخانه Konkoly، مرکز تحقیقات ستاره شناسی و علوم زمین.

:::

  • چکیده و مقدمه
  • مشاهدات اشعه ایکس و استخراج داده ها
  • تجزیه و تحلیل شعله ور شدن
  • مقایسه با شراره های اشعه ایکس از ستاره های جوان
  • بحث
  • نتیجه گیری
  • قدردانی و مراجع

7. قدردانی

ما از داور برای وقت گذاشتن و نظرات بسیار مفیدی که باعث بهبود این کار شد تشکر می کنیم. از ویتالی آکیمکین (موسسه نجوم) و فرد آدامز (دانشگاه میشیگان) برای بحث های مفید تشکر می کنیم. نویسندگان از تیم علمی چاندرا برای فعال کردن DDT ​​تشکر می کنند.