برای اینکه یک توسعه دهنده موفق تر باشید ، این 13 مورد را رها کنید

برای بهتر شدن در هر کاری یک پیش شرط مهم وجود دارد: تمرکز خود را روی چیزهای مهم بگذارید و آنچه را که مهم نیست رها کنید. توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست. این فرایندی است که اگر تصمیم بگیرید که به دنبال کمال ، با تمرکز بر جنبه های پیچیده اما غیر ضروری باشید ، می تواند مشکل ساز شود.

داستان کامل را بخوانید