با نویسنده ملاقات کنید: آلفرد ، متخصص بلاک چین ، 50+ بازی Android را توسعه داده و منتشر کرده است