با نویسنده آشنا شوید: مشارکت HackerNoon جسیکا تروونگ در مورد امنیت سایبری صحبت می کند