با جان جردین آشنا شوید – نامزد #Noonies2021، توسعه دهنده Full Stack، مدیر عامل Agilit-e

تصویر
عکس پروفایل ظهر جان جردین هکر

جان جردین

https://www.youtube.com/bleedingcode

برچسب ها