با تمرکز بر تجربه کاربر و اولویت بندی استراتژیک درآمد محصول را افزایش دهید

هر از چند گاهی هر مدیر عاملی کاری را انجام می دهد که بی سر و صدا پشت صندلی مدیر محصول می خزد تا رویکرد جدیدی را پیشنهاد کند که قطعاً همه چیز را در شرکت تغییر خواهد داد. در واقع مدیران عامل برای همین هستند. ما باید درآمد محصول خود را افزایش دهیم.» این عبارت اصلی اغلب با اهداف خاصی در ذهن می آید. در این مرحله توسعه محصول احتمالاً به اندازه کافی پایدار است – بدون جهش ناگهانی در معیارها، پایگاه کاربر به طور پیوسته در حال رشد و حفظ کلی قوی، بنابراین مدیر محصول ممکن است فکر کند که بهترین راه حل افزایش بودجه بازاریابی، افزایش مقیاس است. بر این اساس، و انتظار افزایش درآمد را داشته باشید. اما، این رویکرد تنها در صورتی کار می‌کند که محصول شما بی‌نقص باشد، که واقعاً اینطور نیست. و اگر شما به عنوان یک مدیر عامل فکر می کنید که چنین است، به احتمال زیاد فرصت های رشد متعددی را در پایگاه کاربری فعلی خود نادیده می گیرید.

یکی دیگر از موقعیت‌های معمول: تیم محصول یک بک لاگ پر از ویژگی‌های درخواست شده توسط بخش‌های مختلف تجاری را بررسی می‌کند، آنها را با استفاده از مدل RICE یا روش دیگری اولویت‌بندی می‌کند و سپس آنها را عرضه می‌کند. با وجود این تلاش ها، به ندرت می توانید تغییرات قابل توجهی را مشاهده کنید. این، به طور جالبی، تنها توهم ثبات و انجام درست کارها را ایجاد می کند.

من می خواهم رویکردی را به اشتراک بگذارم که بارها به من کمک کرده است …

Source link