باز کردن Novel Class Discovery: پیشرفت در الگوریتم های NCD و تنظیم فراپارامتر

نویسندگان:

(1) Troisemaine Colin، دپارتمان علوم کامپیوتر، IMT Atlantique، Brest، فرانسه، و Orange Labs، Lannion، فرانسه.

(2) Reifers-Masson Alexandre، گروه علوم کامپیوتر، IMT آتلانتیک، برست، فرانسه.

(3) Gosselin Stephane، Orange Labs، Lannion، فرانسه.

(4) Lemaire Vincent، Orange Labs، Lannion، فرانسه.

(5) Vaton Sandrine، گروه علوم کامپیوتر، IMT Atlantique، برست، فرانسه.

چکیده و مقدمه

کار مرتبط

رویکردها

بهینه سازی هایپرپارامتر

تخمین تعداد کلاس های رمان

مراحل آموزش کامل

آزمایش

نتیجه

اعلامیه ها

منابع

پیوست A: معیارهای نتایج اضافی

پیوست ب: فراپارامترها

پیوست ج: نتایج عددی شاخص‌های اعتبار خوشه‌ای

پیوست D: NCD k-means مطالعه همگرایی مرکزها

8 نتیجه گیری

در این مقاله نشان داده‌ایم که در تنظیمات NCD، الگوریتم‌های خوشه‌بندی بدون نظارت می‌توانند از دانش کلاس‌های شناخته‌شده بهره ببرند و با اجرای اصلاحات ساده، عملکرد خود را به طور قابل اعتماد بهبود بخشند. ما همچنین یک الگوریتم NCD جدید به نام PBN را معرفی کرده‌ایم که با سادگی و تعداد کم فراپارامترها مشخص می‌شود که در شرایط واقعی یک مزیت تعیین کننده است. علاوه بر این، ما انطباق فرآیند اعتبارسنجی متقابل k-fold را برای …

Source link