باز کردن قدرت انواع داده های پیشرفته در داده های بزرگ

خیلی طولانی نخوانده

کوه های عظیم داده های بزرگ، که روز به روز بزرگتر می شوند، همیشه از نظر ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل و استخراج بینش معنی دار مشکل ایجاد می کنند. همانطور که ممکن است تصور شود، اینجا جایی است که انواع داده های پیشرفته SQL روز را نجات می دهند. ویژگی‌های انواع داده‌های تخصصی نزدیک به اعداد صحیح و رشته‌ها، که ما در زندگی روزمره از آن‌ها استفاده می‌کنیم، به ما این امکان را می‌دهد که ساختارهای داده پیچیده را با سهولت ذخیره و اجرا کنیم. علاوه بر این، تسلط بر آنها ما را مستقیماً به سمت حل مشکلات اصلی حوزه کلان داده می برد، به این ترتیب امکان تجزیه و تحلیل عمیق تر و در نتیجه نتایج ارزشمندتر را فراهم می کند.