این 6 عامل تفاوت بین موفقیت و شکست هستند

در تمام تلاش‌های ما، موفقیت یک وضعیت نهایی مطلوب است. لحظه ای از نشاط، شادی و غرور را به ارمغان می آورد که توضیح آن سخت است. از سوی دیگر شکست ناامید کننده و ناامید کننده است و حتی می تواند برخی از افراد را از تلاش برای رسیدن به اهداف خود بی انگیزه کند.

هنگامی که شما در حال انجام کاری ارزشمند هستید، شکست‌ها، چالش‌ها و موانع متعدد اجتناب‌ناپذیر هستند. ممکن است به نظر برسد که آنها مانع رسیدن شما به مقصد می شوند، اما به آنها نگاهی دیگر بیندازید و متوجه خواهید شد که آنها سیگنال های مفیدی برای ایجاد مسیری برای رسیدن به اهداف شما ارائه می دهند.

شما همچنین یک جریان مداوم بازخورد از افراد دیگر و چیزهای موجود در محیط خود دریافت می کنید. بسته به اینکه چگونه این ورودی ها را پردازش می کنید، ممکن است فقط نشانه ای را که برای ادامه حرکت به جلو نیاز دارید به شما بدهند یا شما را از اهدافتان منحرف کنند.

هیچ کتاب بازی برای موفقیت وجود ندارد، زیرا اغلب اوج عوامل مختلف است – نه تنها به کاری که می‌خواهید انجام دهید، بلکه به شرایط، دانش، تجربه و شانس شما نیز بستگی دارد.

این 6 عامل مهم موفقیت را تضمین نمی کنند، اما قطعا می توانند تعادل را به نفع شما تغییر دهند. آنها طرحی برای موفقیت ارائه می دهند تا شما را در سفر به سمت اهدافتان راهنمایی کنند.

در درون شما قدرت موفقیت وجود دارد، اما باید این قدرت را برای موفقیت در اقداماتی که به سمت آن انجام دهید، ابراز کنید.