این همان چیزی است که یک بیماری همه گیر به نظر می رسد: یادداشت نویسنده قبل از شروع

خیلی طولانی نخوانده

این نسخه پیش‌چاپ فصل «همان‌طور همه‌گیر به نظر می‌رسد: قاب‌بندی بصری COVID-19 در موتورهای جستجو» است. جمع‌آوری داده‌ها برای این فصل با حمایت مالی SNF (100001CL_182630/1) و DFG (MA 2244/9-1) برای پروژه «روابط متقابل بین نگرش‌های راست رادیکال پوپولیستی و رفتار اطلاعات سیاسی: مطالعه طولی توسعه نگرش در محیط‌های اطلاعاتی با انتخاب بالا» به رهبری سیلک آدام (دانشگاه برن) و میکالا مایر (دانشگاه کوبلنتس-لاندو).