اینترنت غیرمتمرکز و توزیع مجدد قدرت

یک الگوی در حال ظهور در صنایع متعددی وجود دارد که در آن راه‌اندازی اکنون برای عده معدودی که به هزینه بسیاری از کسانی که آنها را به آنجا رسانده‌اند، تغییر داده است. اگر نیاز به تغییر ایجاد شود، کنترل در این سازمان‌ها با اعضای هیئت‌مدیره یا در بهترین حالت با سهامداران متمرکز می‌ماند، که هر دو می‌توانند انگیزه‌های اقتصادی در تضاد با منافع بزرگ‌تر داشته باشند. همانند تلاش‌های قبلی در تمرکززدایی، چه اتحادیه‌های کارگری یا تعاونی‌ها، ساخت وب غیرمتمرکز شاهد فصل‌های مقاومت خود خواهد بود. آینده ممکن است مانند گذشته سیاه و سفید نباشد و جهات زیادی برای انتخاب شما وجود خواهد داشت.