اینترنت بدن چیست و چگونه می تواند مراقبت های بهداشتی را متحول کند؟

اصطلاح اینترنت اجسام (IoB) در سال 2016 ابداع شد. این اصطلاح دستگاه‌های متصلی را توصیف می‌کند که بر بدن انسان نظارت می‌کنند، داده‌های فیزیولوژیکی، بیومتریک یا رفتاری را جمع‌آوری می‌کنند و اطلاعات را از طریق یک شبکه بی‌سیم یا ترکیبی تبادل می‌کنند. مزایای پیاده‌سازی راه‌حل‌های IoB در مقیاس شامل تشخیص و درمان بهتر شرایط سلامت، افزایش بهره‌وری و بهبود امنیت عمومی است. اما پذیرش فزاینده IoB همچنین می‌تواند منجر به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس توسط اشخاص ثالث، نابرابری‌های بهداشتی مبتنی بر درآمد و نصب یک دولت نظارت جهانی شود.