ایالات متحده از جریان های داده قابل اعتماد و حکمرانی دیجیتال چندجانبه حمایت می کند

خیلی طولانی نخوانده

ایالات متحده از جریان‌های داده قابل اعتماد و حکمرانی دیجیتال چندجانبه از طریق مشارکت‌ها و ابتکارات جهانی مانند مجمع جهانی قوانین حریم خصوصی فرامرزی پشتیبانی می‌کند. ایالات متحده با حمایت از سیاست‌های منصفانه، برای مقابله با چالش‌ها در اقتصاد دیجیتال و در عین حال ارتقای استانداردهای حفاظت از داده‌ها و همکاری جهانی، تلاش می‌کند.