ایالات متحده آمریکا، روسیه و بیت کوین کنندگان بسیار ناامید

خیلی طولانی نخوانده

ایالات متحده آمریکا و روسیه می توانند با یک سری ممنوعیت ها و اقدامات قانونی برای متوقف کردن رشد بیت کوین متحد شوند. اما این ممکن است گروهی از سایفرپانک های سرسخت را از آن بیت کوین داران ناامید به وجود آورد. اینها می توانند با تحریم روسیه و ایالات متحده مقابله کنند! با وجود بیت کوین، حرکت هایی مانند QE می تواند جریان روبل یا دلار به بیت کوین را تسهیل کند، چیزی که دولت ها نمی خواهند. اما با سرکوب بیش از حد بیت کوین، بیت کوین می تواند از دولت ها خارج شود. که آنها هم نمی خواهند. ولی خب