اهمیت تمرکز بر تجربه کاربر

10 سال. 10 سال است که با داده ها کار می کنم. من هنوز هم آن روزهای اول را به خاطر می آورم که ما حتی آنقدر داده برای کار نداشتیم ، سپس Google Analytics وارد شد و نحوه ردیابی کاربران را تغییر داد. من به یاد داشته باشید که افزایش برنامه ها و ابزار انتساباتی که در ادامه به ما کمک کرد تا به ما بفهمانیم چگونه کاربر ما را پیدا کرده است. در مقایسه با 10 سال پیش ، ما حتی در مورد کاربران خود نیز بی ادب تر شده ایم ، و بدترین قسمت این است که ما هنوز هم براساس احساسات تصمیم می گیریم – علی رغم داشتن اطلاعات زیادی برای پشتیبانی ما.

داستان کامل را بخوانید