انعطاف‌پذیری کربن‌زدایی شده: ارزیابی جایگزین‌های قدرت پشتیبان دیزل

یک سوال حیاتی که شرکت‌های برق، تنظیم‌کننده‌ها، جوامع، مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی و سایر ذینفعان صنعت با آن مواجه هستند این است که آیا همان سطح انعطاف‌پذیری جامعه محلی ارائه شده توسط ژنراتورهای پشتیبان دیزلی را می‌توان از طریق جایگزین‌های ریزشبکه اقتصادی که با اهداف انرژی پاک سازگارتر هستند به دست آورد.

گروه براتل در گزارش تحقیقاتی جدید خود به این موضوع به موقع پرداخته است، “تاب آوری کربن زدایی شده: ارزیابی گزینه های جایگزین برای قدرت پشتیبان دیزل”، که داده های دقیقی را در مورد مقایسه امکان سنجی، اقتصادی و انتشار گازهای گلخانه ای چندین سیستم ریزشبکه جایگزین که معمولاً برای اهداف انعطاف پذیری در نظر گرفته می شوند، بررسی می کند. .

توسط:

آرم راک مسحور شده و Tagline@4x.png