انرژی های تجدیدپذیر در صنعت مرکز داده

بر اساس یک نشریه اخیر در Datacenter Dynamics، برآوردهای فعلی حاکی از آن است که تا سال 2025 مراکز داده یک پنجم کل برق تولید شده در سراسر جهان را مصرف خواهند کرد.

سازندگان عمده مراکز داده متعهد به ساختن تاسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر به همراه مراکز داده خود هستند، و فشار بر تاسیسات محلی را کاهش می دهند و در عین حال به آنها کمک می کنند تا الزامات محلی، ایالتی و فدرال برای تولید انرژی تجدیدپذیر را برآورده کنند.

این مقاله پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت منبع انرژی تجدیدپذیر بر روی معماری قطار قدرت در مرکز داده را بررسی می‌کند.

توسط:
لوگوی فناوری سرور

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور