انتشار برای عموم: دستیابی به علم با خلاصه‌های زبان ساده در کتابخانه‌های عمومی

نویسندگان:

(1) بهروز رسولی، پژوهشکده علوم و فناوری اطلاعات ایران (IranDoc).

بررسی اجمالی محتوا

  • چکیده و مقدمه
  • ارائه PLS به عنوان یک سرویس کتابخانه
  • روش های ارائه PLS در کتابخانه های عمومی
  • انتشار PLS از طریق کتابخانه های عمومی
  • پشتیبانی از خوانندگان خلاصه زبان ساده
  • ملاحظات اخلاقی و حقوقی
  • خدمات PLS در عمل و نتایج بالقوه
  • نتیجه گیری و مراجع
  • پیوست 1

خلاصه

کتابخانه های عمومی نقش مهمی در انتشار دانش به جامعه دارند. با این حال، اکثر کاربران آنها دانش تخصصی برای درک یافته های تحقیق جدید ندارند. ارائه خلاصه‌های زبان ساده (PLS) در کتابخانه‌های عمومی راهی برای دسترسی بیشتر و قابل فهم‌تر کردن یافته‌های تحقیق جدید برای عموم است. این مقاله چارچوبی را برای ارائه PLS به عنوان یک سرویس جدید در کتابخانه های عمومی پیشنهاد می کند. با استفاده از ادبیات علم و جامعه، PLS ها و کتابخانه های عمومی، یک چارچوب نظری ایجاد شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که کتابخانه‌های عمومی می‌توانند PLS را از طریق روش‌های مختلف جمع‌آوری کنند، مانند تیم‌های حرفه‌ای، پژوهشگران، جمع‌سپاری، و غیره. ..