انتخاب شهر بر اساس سرعت اینترنت: چرا مهم است

نیاز به سرعت دیگر قلمرو ورزشکارانی نیست که سعی در شکستن رکوردها دارند. درعوض، سرعت اینترنت می تواند تجربیات روزانه ما را ایجاد کند یا از بین ببرد. از آنجایی که افراد بیشتری از خانه کار می کنند، اینترنت قابل اعتماد و پرسرعت به یک امر ضروری تبدیل می شود.

چالش: یافتن لیست های دقیق سرعت اینترنت شهر

بسیاری از فهرست‌های آنلاین که شهرها را بر اساس سرعت اینترنت رتبه‌بندی می‌کنند، معمولاً به دلایل مختلفی کوتاهی می‌کنند. برخی از این فهرست‌ها بر داده‌های قدیمی تکیه دارند که نمی‌توانند تصویر دقیقی از آنچه ممکن است پس از نقل مکان به آن منطقه تجربه کنید، ارائه دهند. دیگران ممکن است از مجموعه محدودی از معیارها استفاده کنند. علاوه بر این، بسیاری از فهرست‌ها باید در دسترس بودن و سازگاری ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) در محله‌های مختلف یک شهر را در نظر بگیرند.

راه حل ISP Report

را گزارش ISP لیست به دلیل رویکرد جامع و اطلاعات به روز خود برجسته است. برخلاف بسیاری از لیست‌های دیگر، گزارش ISP شامل معیارهای بسیاری است که از یک دید کلی از عملکرد اینترنت اطمینان می‌دهد. این گزارش اغلب به روز می شود و جدیدترین داده های موجود را ارائه می دهد. علاوه بر این، گزارش ISP در دسترس بودن و قابل اطمینان بودن ISP ها در نقاط مختلف هر شهر را در نظر می گیرد و بازتاب دقیق تری از آنچه ساکنان می توانند انتظار داشته باشند را ارائه می دهد.

نحوه انتخاب شهر بر اساس سرعت اینترنت

در زیر چهار نکته برای کمک به انتخاب یک …

Source link