امنیت سایبری یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است

خیلی طولانی نخوانده

در تغییر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری نهادی، نگرانی‌های اصلی شامل تغییر نظم جهانی، نیروهای جمعیتی و امنیت سایبری است. امنیت سایبری به دلایل بسیاری، از جمله مقررات در حال ظهور، فقدان ویژگی ریسک، افزایش تعداد نقض‌ها و حملات سایبری فعالان، در فهرست قرار می‌گیرد. شرکت ها باید آمادگی امنیت سایبری را برای جلب نظر سرمایه گذاران بالقوه نشان دهند.