امنیت ابری 101 | هکر ظهر

تصویر
عکس پروفایل نون چان هکر

ذن چان

علاقه مند به Infosec & Biohacking. معمار امنیت در حرفه. عاشق خواندن و دویدن است.

معرفی پنج ویژگی ضروری، سه مدل سرویس و چهار مدل استقرار امنیت ابری

رایانش ابری، که خدمات فناوری اطلاعات را از طریق اینترنت ارائه می‌کند، برای کسب‌وکارها و دولت‌هایی که به دنبال سرعت بخشیدن به نوآوری و همکاری هستند، امری ضروری است. از سوی دیگر، امنیت ابری شامل رویه‌ها و فناوری‌هایی است که محیط‌های رایانش ابری را در برابر تهدیدات امنیت سایبری خارجی و داخلی ایمن می‌کند.

مطابق با “تعریف NIST از رایانش ابری(نشر ویژه 800–145):

رایانش ابری مدلی برای فعال کردن همه جا، راحت،…